Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach

logo WFOŚIGWNazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Prima"
Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością z siedzibą w Zborowie ul. Zielona 4, 28-131 Solec-Zdrój

Przedsięwzięcie:
Montaż instalacji fotowoltainczej na budynku
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Prima" w Zborowie o wartości 125 000,00 PLN zostało zrealizowane
w latach 2022-2027 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

okno z naklejonym plakatem na szybie